Том 25, № 8 (2019)

Journal of Psychology Research

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/10192501

Журнал публікує рецензовані наукові статті та огляди з різноманітних актуальних проблем загальної психології, соціальної психології, політичної психології, психології управління, організаційної психології, психології масових комунікацій, психології сім’ї, вікової та педагогічної психології, клінічної психології, військової психології, етнопсихології, психології професійної діяльності, гендерної проблематики, методології досліджень у психології.
     Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

РІЗНІ ФОРМИ ПРОЯВУ ІНТЕЛЕКТУ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ PDF (English)
I. Arshava, E. Nosenko
ІМПЛІЦИТНІ ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУ ТА ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДИКТОРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ І ОПТИМІЗМУ PDF
I. Arshava, M. Salyuk
ЧАЙЛДФРІ – НОВИЙ ФЕНОМЕН І ЙОГО ОКРЕМІ ПСИХОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ PDF (English)
O. Bayer, O. Glushko
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ВІКТИМНОСТІ У ЖЕРТВ ВИКРАДЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ PDF (English)
O. Bohucharova, A. Kovalenko, L. Tishakova
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК СКЛАДОВІ ПСИХОЛОГІЧНОГО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕПРЕСИВНИМИ ПОРУШЕННЯМИ PDF
V. Kornienko
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ СХИЛЬНОСТІ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
K. P. Kutovyy, I. O. Arshava
ЧИ ПОГАНЕ ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ: ДИСКУСІЯ З ДЕВІДОМ БЕНАТАР PDF (Russian)
L. Levit
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ПРАКТИЧНИМИ ПСИХОЛОГАМИ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ ЯК СКЛАДНИХ PDF
S. Myroshnichenko
ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРУПИ ПРОФЕСІЙ «ЛЮДИНА ‒ ТЕХНІКА» ЯК ФАКТОР ЗАДОВОЛЕНОСТІ РОБОТОЮ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ PDF (English)
S. Motsna, O. Bayer
СПЕЦИФІКА ЗВʼЯЗКУ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ ЧОЛОВІКАМИ ЗРІЛОГО ВІКУ PDF
I. Stetsenkо, T. Kubrychenkо
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З РІЗНИМИ ОСОБИСТІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ PDF (English)
N Tkachenko
ПРОФЕСІЙНА СВІДОМІСТЬ ПРАКТИКУЮЧИХ ПСИХОЛОГІВ-ПOЧAТКIВЦIВ: СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ PDF
N. Shevchenko,, O. Chepishko