Том 21, № 9/1 (2015)

ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ПСИХОЛОГІЯ

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/10152101

Наведено результати низки досліджень, у яких висвітлено різні аспекти задоволеності індивідуума життям та психологічного благополуччя. Зауважено на особливій ролі позитивних цінностей та сил характеру, когнітивних і моральних ресурсів особистості у підвищенні її адаптивності до змінюваних умов життєдіяльності та стресових факторів. Розглянуто як загальні, так і пов’язані з віком, статтю, професійною орієнтацією передумови оптимального функціонування людини.

Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів ФПК, студентів гуманітарних факультетів.

Зміст

Статті

ЗАДОВОЛЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПОТРЕБ ЯК ФАКТОР ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО СТРЕСУ В СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У ПЕРІОД СЕСІЇ PDF
D. V. Anpilova, O. I. Donets
ЕМОЦІЙНІЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
O. I. Bogucharova
ЗВ’ЯЗОК СУВЕРЕННОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ З РІВНЕМ ЕГОЇЗМУ ТА ЗАХИСНИМИ МЕХАНІЗМАМИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ PDF
A. O. Bukhanets, O. O. Bayer
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
D. S. Volkov, S. V. Nozdrin
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ PDF
O. V. Dysa
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІДЕРСТВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЯХ: РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ PDF
O. S. Kovalchuk, M. A. Salyuk
ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У СІМ’Ї ІЗ ДИТИНОЮ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ PDF
K. P. Kutovyy, V. V. Kornienko, O. R. Schesniak
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ПЕРІОД ПІЗНЬОЇ ДОРОСЛОСТІ PDF
L. P. Mishchykha
РОЛЬ ГУМАННОСТІ ЯК ПОЗИТИВНОЇ ЦІННОСТІ ЯК УМОВА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
E. L. Nosenko, O. V. Lysenko
ПОЗИТИВНІ ЦІННОСТІ ТА ВІДПОВІДНІ ЇМ «СИЛИ» ХАРАКТЕРУ ЯК ІМОВІРНІ ПРЕДИКТОРИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖІНКИ ШЛЮБОМ PDF
E. L. Nosenko, A. A. Shpylevska
ПСИХОДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ В СТАРШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ PDF
I. V. Opanasyuk
ХАРАКТЕР ЗВ’ЯЗКУ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ ДО МАТЕРІ В ДИТИНСТВІ З ПЕРЕЖИВАННЯМ ДОРОСЛОЮ ЛЮДИНОЮ БЛАГОПОЛУЧЧЯ У ВЛАСНІЙ РОДИНІ PDF
L. M. Samoshkina, G. S. Alexeeva
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ПІД ВПЛИВОМ ТРАВМАТИЧНОГО ТІЛЕСНОГО ДОСВІДУ PDF
V. I. Shebanova